Wednesday, October 29, 2008

Puneri Patya......

One pati at xerox centre in Alka square
"yethe same to same xerox kadhun miltil"
----------------------------------------------------
Eka bai cha chitra...PMT chya mage...ani ha quote lihila hota....
Vaat Pahin Pan PMT ni Jain......!!!!
----------------------------------------------------------------------
Baajirao roadvaril eka dukaanat...
yethe Aambe, ambavadya, sukameva aani "parkar" miltil.
--------------------------------------------------------------------------
Amrutatulya chaha
Amrutatulya chaha chya dukanaat:
"Rikaamya kapaat cigarrete vizavu naye, anyathaa ash-tray madhe chahaa denyaat yeiil"

"Chaha: 2.50 rs., sutte paise nasateel tar 3 rs."
--------------------------------------------------------------------------------------
one pati @ sadashiv peth
I read this pati at a mess in sadashiv peth.

Ithalya nokaranna roj pagar dila jato krupaya tip deu naye.

& another one @ the same place.

krupaya haat dhunyasathi swatahache rumaal vaaparave aamhi phakta jevan deto haat pusalaya rumaal nahi.
-------------------------------------------------------------------------------------------------

Monday, October 27, 2008

Sanjsavalya Sanjsavalya...

Sanjsavalya Sanjsavalya

Ti Sakalachi uhne Kovali
An Duparachi Takht Pahili
Junya Khoona Janu Pusat Chalalya
Sanjsavalya Sanjsavalya||1||

Nivat Sundar Prasana Komal
Muk Jali Ha Tari Hi Shital
Mana Manatun Vyapun Basalya
Sanjsavalya Sanjsavalya||2||

Sunya Sunya Maifilit Mazya...

Sunya Sunya Maifilit Mazya
Sunya Sunya Maifilit Mazya
Tuzech Mi Geet Gaat Aahe
Ajunhi Vatate Mala Ki
Ajunahi Chandaraat Aahe
Sunya Sunya Maifilit Mazya||1||

Kale Na Pahate Kunala
Kale Na Ha Chehara Kunacha
Punha Punha Bhas Hot Aahe
Tuze Hasu Aarashat Aahe
Sunya Sunya Maifilit Mazya
Tuzech Mi Geet Gaat Aahe
Ajunhi Vatate Mala Ki
Ajunahi Chandaraat Aahe
Sunya Sunya Maifilit Mazya||2||

Ugich swapnat Savalyanchi
Kashas Kelis Aasave Tu
Ugich Swapnat Savalyanchi
Kashas Kelis Aasave Tu
Deles KA Prem Tu Kunala
Tuzyach Te Antarat Aahe
Sunya Sunya Maifilit Mazya
Tuzech Mi Geet Gaat Aahe
Ajunhi Vatate Mala Ki
Ajunahi Chandaraat Aahe
Sunya Sunya Maifilit Mazya||3||

Sakhya tula bhetatil maze
Tuzya ghari sur olakhiche
Ubha tuzya angani svarancha
abol ha parijat aahe
Sunya Sunya Maifilit Mazya
Tuzech Mi Geet Gaat Aahe
Ajunhi Vatate Mala Ki
Ajunahi Chandaraat Aahe
Sunya Sunya Maifilit Mazya||4||

Friday, October 24, 2008

प्रेम

"प्रेम हे कधीच बाह्या गोष्टिन्वर अवलंबुन नसत. प्रीती एका हृदयातून उगम पावणारी आणि दुसर्या हृदयाला जाऊन मिळणारी महनदि आहे.ज्या दिवशी कुठलही माणूस आपल होत, त्याच दिवशी त्याच्या गुणांचा आणि अवगुणांचा मनुष्याच्या मनातला हिशोब संपतो. मागे राहते ती केवळ निरपेक्ष प्रीती !
परमेश्वराची पूजा करताना त्यान आपल्याला काय दिल आहे आणि काय दिल नाही याचा आपण कधी हिशेब करतो का ?
प्रेम म्हणजे मानवान मानवाची केलेली पूजा आहे."

शब्द पुणेरी, अर्थ पुणेरी

शब्द पुणेरी, अर्थ पुणेरी

मराठीतले काही शब्द पुण्यात फारच वेगळ्या अर्थाने उच्चारले जातात. अशा काही शब्दांची ही डिक्शनरी

१.यंत्रणा : जाडजूड मुलगी

२.दांडीयात्रा : ऑफिसला सलग बुट्ट्या

३.पेटणे : संतापणे

४.हुकलेला : मुद्दाच न कळालेला

५.चैतन्यकांडी : सिगारेट

६.चैतन्यचूर्ण : तंबाखू

७.चेपणे : पोट भरून दाबून जेवणे

८.कल्ला : धम्माल

९.बुंगाट : (वाहनासंदर्भात) अतिशय वेगाने

१०.गाडी : टू व्हीलर

११.टांगा पल्टी, घोडे फरार : दारू पिऊन आउट होणे

१२.थुक्का लावणे : फसवणे

१३.एलएलटीटी : लुकिंग लंडन, टॉकिंग टोकियो (तिरळा)

१४.कर्नल थापा : थापाड्या माणूस

१५.सत्संग : ओली पार्टी

राधा ही बावरी हरीची राधा ही बावरी

रंगात रंग तो शामरंग पाहण्या नजर भिरभिरते

ऐकून तान विसरून भान ही वाट कुणाची बघते

त्या सप्तसुरांच्या लाटेवरूनी साद ऐकूनि होई

राधा ही बावरी हरीची राधा ही बावरी

राधा ही बावरी हरीची राधा ही बावरी llधृ.ll

हिरव्या हिरव्या झाडांची पिवळी पाने झुलताना

चिंब चिंब देहावरूनि श्रावणधारा झरताना

हा दरवळणारा गंध मातीचा मनास बिलगून जाई

हा उनाड वारा गूज प्रीतीचे गाणे सांगून जाई

त्या सप्तसुरांच्या लाटेवरूनी साद ऐकूनि होई

राधा ही बावरी हरीची राधा ही बावरी

राधा ही बावरी हरीची राधा ही बावरी ll१ll

आज इथे या तरुतळी सूर वेणूचे खुणावती

तुज सामोरी जाताना उगा पाऊले घुटमळति

हे स्वप्न असे की सत्य म्हणावे राधा हरपून जाई

हा चंद्र-चांदणे ढगाआडुनि प्रेम तयांचे पाही

त्या सप्तसुरांच्या लाटेवरूनी साद ऐकूनि होई

राधा ही बावरी हरीची राधा ही बावरी

राधा ही बावरी हरीची राधा ही बावरी ll२ll

Thursday, September 18, 2008

हसा हसा हसा हसा !!!!!!!!!!!!!!!!!

एका झाडावर पाच पक्षी बसलेले असतात.
तिथे एक शिकारी येतो आणि गोळी झाडतो.
एका पक्ष्याला गोळी लागते. तो खाली कोसळतो.
गोळीबाराने घाबरून तीन पक्षी उडून जातात.
एक पक्षी मात्र झाडावर तसाच बसून राहतो... ...

का?
...
...
का?
...
...
का?
...
...
का?
...
...
का?
...
...... अंगात मस्ती, दुसरं काय?